Информация

 

На територията на JK GYM Nautilus се намира офисната част на Колеж по спорт “Био фит”, където се помещават директор, секретар и завеждащ научната дейност на учебното заведение.
За повече информация виж www.biofitcollege.com

250x125