Новини и статии JK GYM

Кардио тренировката – нека е максимално ефективна!

Кардио тренировката е основната фитнес форма на спортуване, използвана за горене на мазнините и намаляване на телесното тегло. При провеждането на такъв тип тренировки е важно да се спазват два принципа: продължителността не трябва да бъде прекалено голяма (1) и организмът трябва да се намира в точната зона на мощност (2).

В практиката, зоните на мощност най-лесно се определят по честотата на сърдечните съкращения. Този подход обаче е твърде неточен, тъй като не отчита индивидуалните колебания в границите на пулса при отделните хора.

Статии на JK Fitness и книгата на доц. Юлиан Карабиберов „Фитнесът“ разглеждат подробно петте зони, които се използват за развиване на аеробните, анаеробните и смесените възможности на организма, респективно и как се развиват двигателните качества — обща, силова или скоростна издръжливост, бързина или сила.

За постигане на максимална ефективност от тренировките за издръжливост, през лятото на 2017 г. JK Fitness GYM закупи немска апаратура за диагностициране на аеробния капацитет, зоните на мощност и кислородно и смесено енергоосигуряване, регистриране на основни показатели като ПАНО (праг на анаеробен обмен), МПК (максимално потребление на кислорода) и др.

Апаратурата се нарича DYNOSTICS и извършва газов анализ на състава на вдишвания и издишвания въздух. Точното определяне на пулсовите честоти и зони на мощност според резултатите от газовия анализ спестява на трениращите време и — най-важното — излишните усилия, които иначе биха били хвърлени в шумна, но неефективна работа по време на кардио заниманията.

Всички професионални атлети, които провеждат своята предсезонна и оперативна кондиционна подготовка в JK Fitness GYM, задължително преминават тестуване с DYNOSTICS и според неговите резултати им се изготвя индивидуална програма за натоварване. Трениращите във JK Fitness GYM любители, които се подготвят по програми B Slim или B Pro, също преминават през изготвяне на профил на мощност в началото на програмата.

Газовият анализ и определянето на подходящата зона на мощност за кардио тренировки не са ограничени само до професионалните спортисти и трениращите по индивидуален план; абсолютно всички клиенти на JK Fitness GYM също могат да се възползват от тази услуга.

Независимо от вашето ниво на подготовка, здравина и издържливост, изготвянето на собствен профил на мощност ще ви спести излишни усилия и натоварване. Вие ще можете да продължите да преследвате своите цели и да давате максимума на своя организъм… но вече ще знаете точно къде се намира този максимум и ще можете да избягвате ненужното претоварване, което не води до по-добри резултати, а само ви изтощава без нужда.

За да заявите тестуване с Dynostics, е необходимо да си запишете предварително час на рецепцията на JK Fitness GYM или по телефона на 02 818 68 60 или 087 959 9562.

Previous ArticleNext Article