Кардиотренировката е основната фитнес форма на спортуване, използвана за горене на мазнините и намаляване на телесното тегло.

Важно е кардиотренировката да се изпълнява, не само с голяма продълнителност, а и в точната зона на мощност. В практиката, зоните на мощност най-лесно се определят по честотата на сърдечните съкращения. Този подход обаче е твърде неточен, предвид на индивидуалните граници на пулса при отделните хора.
В статии на JK Fitness, както и в книгата на доц. Юлиан Карабиберов – “Фитнесът“, са разгледани подробно петте зони, които се използват за развиване на аеробните, анаеробните, или смесени възможности на организма, респективно за развиване на двигателните качества – обща, силова или скоростна издръжливост, бързина или сила.
За постигане на максимална ефективност от тренировките за издръжливост, JK Fitness закупи немска апаратура за диагностициране на аеробния капацитет, зоните на мощност и кислородно и смесено енергоусигуряване, регистриране на основни показатели като ПАНО (праг на анаеробен обмен), МПК (максимално потребление на кислорода) и др. Апаратурата се нарича DINOSTICS-газов анализатор и работи на принципа на газов анализ на състава на вдишвания и издишвания въздух. Точното определяне на пулсовите честоти и зони на мощност, според показаните резултати от газовия анализ, ще спестят на трениращите – време и най-важното – излишни усилия за неефективна работа в кардиозаниманията им.
Подробна информация за тестовата апаратура и ползите от използването й, вижте в специалната статия публикувана в сайта на JK Fitness: “DYNOSTICS – съвременният газов анализатор от JK Fitness” .

Може да си я поръчате онлайн от www.jkfitness.bg

     © 2016 All RIGHT RESERVER JK NAUTILUS

Уеб дизайн 8xdesign