Уважаеми посетители на JK GYM Nautilus,

Стратегията на цялостата ни тренировъчна работа в комплека е да намерим най-ефективните форми за физическо въздействие, най-рационалните техники на изпълнение на упражненията и в тази връзка да осигурим оборудване на силовата зала с най-добрите машини и уреди на които да се тренира с цел постигане за най-кратко време на трайни резултати без опасност от травми. Заедно с това, вашите персонални треньори, или самите Вие, трябва да сте запознати с това, кои физически упражнения от системата ни “JK Fit Motion” са най-полезни за повишаване на мускулната маса и сила.

На базата на електромиография Bompa T. и Cornacchia, 1998 посочват кои са най-
ефективните силови упражнения, използвани в практиката.
По-долу показваме упражненията, при които е регистрирана най-висока миофибрилна
активност (в %):

– за квадрицепсите – бавен полуклек до 90 градуса ъгъл между бедра и подбедрици – 88%; лег екстензии от седеж – 86%; избутване на лег преса – 76%. Показаните само 60% мускулна активност при полуклека на смит машина ни дадоха основание почти да не използваме работата на този уред;
– за двуглави бедрени мускули – сгъване в коляното от стоеж на един крак – 82%; сгъване от лег на лег-кърл машина – 71%; сгъване от седеж на кърл-машина – 58%; мъртва тяга – 63%;
– за мускулите сгъвачи на ходилото – магарешко сгъване – 80%; сгъване от стоеж на един крак – 79%; сгъване от стоеж на два крака – 68%; сгъване на калф-машина от седеж – 61%;
– за гръбна мускулатура – гребане с щанга от наклон – 93%; гребане с дъмбел с една ръка – 91%; гребане с Т-лост 89%; изтегляне на горен скрипец – 86% и на на долен скрипец – 83%;
– за гръдна мускулатура – повдигане на дъмбели от лег с обратен наклон – 93%; повдигане на щанга от лег с обратен наклон – 90%; „кофички“ между блокчета – 88%; повдигане на дъмбели от лег – 87%; вдигане на щанга от лег – 85%; флайс с дъмбели – 84%;
– за предна част на раменете – раменни преси с дъмбели от седеж – 79%; повдигане на
дъмбели от стоеж – 73%; раменни преси с щанга – 61%;
– за задна част на раменете – отвеждане на дъмбели встрани от стоеж под наклон – 85%;
отвеждане на дъмбели встрани от седеж под наклон – 83%, отвеждане на ръцете с кабели на скрипец – 49%;
– за странична част на раменете – отвеждане на дъмбели встрани от стоеж – 57%; отвеждане на дъмбели встрани от седеж – 53%; отвеждане на ръцете встрани с кабели – 49%;
– за трицепси – екстензии с щанга от наклонен лег – 92%; преса на горен скрипец – 90%;
„кофички“ между две блокчета – 87%; преса с една ръка на кабел – 85%; преси над глава на кабел – 84%; естензии с една ръка с дъмбел – 82%; вдигане на щанга от лег с тесен хват – 72%;
– за бицепси – сгъване в лакътните стави с щанга от стоеж с тяло леко приведено напред – 90%; сгъване с дъмбели от наклон назад – 88%; сгъване с щанга с тесен хват от стоеж – 86%; сгъване с дъмбели от седеж – 84%; концентрирано сгъване с дъмбел – 80%; сгъване с щанга с широк хват от стоеж – 63%; сгъване с EZ-щанга с тесен хват от стоеж – 61%.
(данните са по Bompa T., Carrera M., 2005).
JK GYM Nautilus

     © 2016 All RIGHT RESERVER JK NAUTILUS

Уеб дизайн 8xdesign