Новини и статии JK GYM

Тренировки с подрастващи спортисти в JK GYM Nautilus по системата JK Fit Motion

Автор: Ася Стаменова – сертифициран треньор в JK GYM Nautilus

Бързите темпове в развитието на волейбола през последните десетилетия поставят все по-високи изисквания към физическата форма на състезателите. Това от своя страна изисква интегрален подход към средствата и методите в тренировъчния процес.

Тренировките с подрастващи волейболисти, провеждани в тренировъчния комплекс JK GYM Nautilus, са съобразени със специфичните изисквания, в които се поставят състезателите по време на игра, както и с физиологичните особености на организма в юношеска възраст.

За съжаление, през последните години се забелязва драстично намаляване на възрастта, в която се налага оперативно лечение на травми у състезателите. Това изисква по-комплексен и щадящ подход в тяхната подготовка, какъвто можем да открием в разработената от доц. Юлиан Карабиберов система за кондиционна подготовка във волейбола. Тя е построена по принципа на блоковата схема. Условно, всеки блок представлява времеви интервал от 10 дни. През това време се работи предимно върху  преимуществено качество,  т. нар. атрактор.

Основна цел в началните етапи на тренировъчния процес с юноши волейболисти е правилно заучаване на техниката на основните упражнения с цел превенция от контузии. Преминаването от един към следващ блок следва да се осъществява плавно, съобразно усвоените упражнения. По този начин, физическите качествасе трансформират в индивидуални за всеки волейболист способности, необходими за успешното реализиране на различни игрови ситуации.

Приоритет в началните тренировки са превантивно-стабилизиращите упражнения, които са особено важни за поддържане здравето на опорно-двигателния апарат. Това са бавни движения или задържане в рамките на 8-10 сек. на определена позиция на тялото или на части от него. Широко застъпени са и упражненията за баланс и равновесна устойчивост, които заздравяват мускулите и подобряват нервно мускулната координация.

Според проучване, направено сред 345 водещи специалисти по волейбол,  най-голямо значение за успешна реализация в играта заема качеството ловкост – 21 %. На второ място, те поставят взривна сила и мощност, заедно с баланс и координация – 18%. Бързината и скоростта са следващите фитнес компоненти, заемащи основна роля във волейболната подготовка – 16%. Останалите компоненти са със значимост от 4 до 9 %.

Като се има предвид, че във възрастта 13-16 години, организмът не е достигнал своята физиологична зрялост, в тренировките с деца работим преимуществено за ловкостта, бързината и координацията. Силата, обаче, е в основата на всички споменати по-горе качества. При подрастващите използваните тежести са до 70 % от максималните, а методът е бавнодинамичен, с контролирана скорост на изпълнение на упражненията./ виж книгата на Ю. Карабиберов – „Кондиционната подготовка във волейбола“, 2016/.

Упражненията за ловкост имат обучаващ характер и се развиват най-вече с топка. Характеризират се с голяма бързина, точност и специална насоченост.

Следващото качество, необходимо за високото спортно майсторство, е взривната сила, както се развива и мощността на двигателните действия, за чието проявление е необходима добре развита максимална сила. По-горе споменахме за високия травматизъм у подрастващите и поради това, с цел превенция, в работата с деца рядко прилагаме метода на максималните усилия. Прескачането на препятствия, скачане от високо на ниско с последващ отскок /плиометрия/, клек и полуклек с щанга и отскок от глезените са най-често използваните упражнения за подобряване на отскока в работата с деца.

Все по-често в залата за кондиционна подготовка в JK GYM Nautilus идват състезатели, за които основна задача е подобряването на качеството бързина. Във волейбола най-важна е бързината на отделното движение, следвана от бързината на двигателната реакция. Мястото на упражненията за бързина е в началото на основната част на тренировката, когато нервната система е свежа и необременена от тежки упражнения. При младите състезатели използваме най-често специално бегови упражнения /СБУ/ на координационна стълбичка, стартове от различни изходни положения, стартове след звуков или зрителен сигнал.

С навлизането в предсъстезателен и състезателен период, включваме   функционално-координационни комплекси и балистични упражнения от тренировъчната система JK Fit Motion, изучавана в Колеж по спорт Био Фит. Интензивността на тези занимания е 80-90 % от максималната. Работните интервали обхващат 20 до 30 сек., а почивките са кратки – 30 сек. Това са тренировки с анаеробно-аеробен характер, които подобряват работата на сърдечния мускул и способността на организма да работи в условията на кислороден дълг.

През изминалия състезателен период, по системата за функционално-координационна подготовка във волейбола се подготвяха юноши младша възраст на спортен клуб ЦСКА и пионерки до 14 год. ВК Славия. И двата отбора донесоха шампионски купи и златни медали за своите клубове.

В заключение можем да потвърдим, че разработената система за кондиционна подготовка във волейбола от доц. Ю. Карабиберов, дава максимални резултати и при подрастващи състезатели от различни спортове, които подготвяме в JK GYM Nautilus.

Previous ArticleNext Article