Частен професионален колеж по спорт „Био Фит“ предлага двугодишно обучение по специалностите „инструктор по фитнес“ (код 813050) и „треньор по вид спорт“ (код 813030). Колежът също така позволява валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене, с цел получаване на професионална квалификация ІІІ-та или ІV-та степен. Обучението завършва с полагане на държавни изпити. Успешно завършилите колежа курсисти получават свидетелство за професионална квалификация по образец на Министерство на образованието и науката със EUROPASS анекс.

На територията на JK GYM Nautilus се помещава административната част на колеж по спорт „Био Фит“ и там са разположени офисите на директора, секретаря и завеждащия научната дейност в учебното заведение. Практическите занимания — задължителна част от двугодишното професионално обучение — се провеждат във залите за силов и функционален фитнес на JK GYM Nautilus.

Образованието в частен професионален колеж по спорт „Био Фит“ отваря широко вратите на европейския трудов пазар за всички желаещи да се занимават професионално с фитнес или спорт като инструктори или треньори. Повече информация можете да получите в сайта на колежа на адрес https://www.biofitcollege.com/