Диагностичният център при JK GYM Nautilus е мястото, където можете да получите комплексна информация за своето здравословно състояние, физически и двигателни качества и на тази база да получите инструкции как да тренирате ефективно, икономично и безопасно.

При нас можете да проведете консултации в две направления: „Здраве и спорт“ (за трениращите за здраве) и „Високо спортно майсторство“ (за професионални спортисти, които търсят начини да подобрят своето представяне).

Диагностичният център на JK GYM Nautilus предлага следните видове тестиране:

Кабинетът е оборудван с единствения в България професионален анализатор на телесна маса Bio Space InBody 3.0 (Южна Корея), който предоставя акуратна информация, базирана на резултатите от биоелектрически импеданс, за следните телесни характеристики:

  • Количество телесни течности в организма — вътреклетъчна и извънклетъчна течност (литри)
  • Чиста мускулна маса (кг)
  • Чиста телесна маса (кг) — сбор от чистата мускулна маса и всичко останало, без мазнините
  • Телесни мазнини (кг)
  • Телесни мазнини (% от общата телесна маса)
  • Разпределение на течностите в тялото
  • BMR (Basic Metabolic Rate) — необходимото количество калории за поддържане на базовия метаболизъм
  • Weight Control — показване на оптималното тегло съгласно измерените резултати (мускулна маса и телесни мазнини) и въведените биофизични данни (пол, възраст и височина)
  • Fitness Score — здравословно състояние по скала с максимален резултат 100 точки

След края на диагностичните дейности вие получавате подробна разпечатка с всички резултати. Получената информация може да се използва за изработване на тренировъчна програма и хранителен режим.

Периодични измервания с InBody 3.0 ви позволяват да следите резултатите от тренировъчната стратегия и диетата, както и да внасяте необходимите корекции.

Моделиране на вашата диета посредством персонален калкулатор Dittmann (Германия).

Измерванията се извършват по калипометричен метод (чрез отчитане дебелината на кожните гънки) с професионален калипометър MSD (Белгия)

Кабинетът разполага с апаратура за станова и ръчна динамометрия на фирма MSD (Белгия). Измерваме нивото на взривната сила и отскокливост, бързина и скоростна издръжливост чрез най-съвременната за момента мобилна апаратура: Achillex-Jump’n’Run на Humotion (Германия). С нейна помощ можем да определяме взривна сила и отскокливост, скокова издръжливост, бързина (честота на движенията и пробягване на 5м, 10, 15м и 20м. през фотоклетки), скоростна издръжливост и др.

Чрез дистанционен запис и програма се проследява на монитор двигателната дейност на даден състезател за тренировка, мач или състезание. Контролно-информационният датчик се фиксира на колан с общо тегло 150гр. Двигателните действия се записват и възпроизвеждат телеметрично на компютър, а специалната програма анализира резултатите и подава нужната на треньора информация.

Нашият анализатор DYNOSTICS (Германия) е най-модерният прибор от своя клас в България. С него извършваме прецизен газов анализ на вдишвания и издишван въздух и отчита важни характеристи като определяне зоните на мощност, ПАНО (праг на аеробен обмен), МПК (максимално потребление на кислорода) и др. показатели за аеробен и анаеробен обмен.

С помощта на DYNOSTIC можем да определим индивидуалните зони за провеждане на циклична тренировъчна дейност на спортиста според сърдечната пулсова честота. Тази функционалност е от особена важност за трениращите за издръжливост, тъй като им помага да елиминират излишните усилия и им спестява време в процеса на топене на телесните мазнини и развиване на издръжливостта!

В зависимост от установените пулсови зони нашите потребители могат да получат и преносим следящ датчик GoMore, с който да контролират интензивността на цикличната тренировъчна дейност за развиване на аеробната, анаеробната издръжливост или възстановяване.

За да се възползвате от тази услуга, е необходимо да си запишете предварително час на рецепцията на JK GYM Nautilus или по телефона на 02 818 68 60 или 087 959 9562.