Матей Казйски - тренировка в JK GYM Nautilus

JK GYM Nautilus – център за професионални тренировки на елитни спортисти

Традиция е в залите на JK GYM Nautilus да видите елитни български спортисти. Днес в залата проведоха своите тренировки – Матей Казийски, Страшимира Филипова, Радо Янков, скиори от националния отбор, плувци и дори танцовата двойка – носител на златен медал от последния национален турнир  по танци.

Защо е така?

На първо място, това е естеството на прилаганата в практиката патентована тренировъчна система JK Fit Motion”, която няма световен аналог.

Системата е плод на 35-годишни научно-приложни изследвания и експериментална работа на нейния автор – доц. Юлиан Карабиберов, първият водещ специалността „Кондиционна подготовка в спорта“ в Национална Спортна Академия“Васил Левски“ и Колеж по спорт „Био Фит“.

Концепцията в провеждането и планирането на тренировките по тази система е базирана на гъвкава и адаптируема към различните спортове модулна схема, използваща „вплитане“ на най-подходящите и ефективни тренировъчни средства за дадения спорт. Уникалност са специфичността на използваните разнообразни техники при прилагането на тези средства на основата на „принципа на кондиционно потенциране и синергизъм“, въведен  от автора на тренировъчната система.

Арсеналът от средства включва:

–  превантивно-стабилизиращи и динамизиращи упражнения;

–  упражнения за мобилност, равновесна устойчивост и баланс;

–  координационни средства за контрол и управление на движенията;

–  тежкоатлетически силови упражнения;

–  лекоатлетически плиометрични и балистични упражнения;

–  функционални и моделиращо-състезателни средства, както и редица други, съобразени със спецификата на практикувания спорт.

Повечето от методите на тренировка залегнали в системата използвана в тренировките на състезателите, също са авторски.

  На второ мястоАвторски изградените съоръжения и уреди, разработени така, че да осигурят на 100% ефективността на използваната тренировъчна методика.
 На трето място – Наличието на уникална тренировъчна апаратура, между която се очаква да пристигне и първата в България машина за ексцентрична тренировка.  Тренировъчния процес се контролира и оптимизира чрез  съвременна тестова и контролно-измервателна апаратура, с която разполага единствено комплекс Наутилус (виж. диагностичен център).
  На четвърто място – хармоничния процес на симбиозата между оборудване и използвани упражнения в методично изградени тренировъчни комплекси е реализиран от специално обучените в Колежа и Спортната Академия, лично от доц. Карабиберов, талантливи специалисти по кондиционна подготовка. Част от тях са вече високо ценени  практикуващи треньори в чужбина и в елитни български клубове (виж: състезатели).
На пето мястоJK GYM Nautilus е място за обмяна на опит и споделяне на нови идеи между кондиционните треньори обучавани от доц. Карабиберов. Центърът е посещаван и от известни наши специалисти в науката и практиката, като проф. д-р Даниела Дашева, Радостин Стойчев, Николай Желязков и др.

JK GYM Nautlus

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

     © 2016 All RIGHT RESERVER JK NAUTILUS

Уеб дизайн 8xdesign