Кабинетът по кинезитерапия при фитнес комплекс JK Fitness GYM се ръководи от доц. д-р Мартин Еремиев — кинезитерапевт и сертифициран Мълиган мануален терапевт (Certified Mulligan Practitioner), специалист с дългогодишна практика в областта на спортния травматизъм, функционалните нарушения и корекционния подход на лечение.

Можете да се обърнете за помощ към кабинета на д-р Еремиев при оплаквания от хронични травми или внезапно настъпила болка в резултат от спортна или друга ежедневна дейност.

По време на първото ви посещение извършваме оценка на опорно-двигателния апарат и анализ на конкретния проблем, като вземаме предвид начина ви на живот, работните изисквания, целите и нивото на физическа активност. На база на събраната информация разработваме персонализиран план за лечение. Обичайно той включва техники и процедурни похвати от мануалн&#