Новини и статии JK GYM

JK GYM Nautilus – център за професионални тренировки на елитни спортисти

Традиция е в залите на JK GYM Nautilus да видите елитни български спортисти. Днес в залата проведоха своите тренировки Матей Казийски, Страшимира Филипова, Радо Янков, скиори от националния отбор, плувци и дори танцовата двойка – носител на златен медал от последния национален турнир по танци. Защо е така?

На първо място, това е естеството на прилаганата в практиката патентована тренировъчна система JK Fit Motion, която няма световен аналог.

Системата е плод на 35-годишни научно-приложни изследвания и експериментална работа на нейния автор – доц. Юлиан Карабиберов, първият водещ специалността „Кондиционна подготовка в спорта“ в Национална Спортна Академия“Васил Левски“ и Колеж по спорт „Био Фит“.

Концепцията в провеждането и планирането на тренировките по тази система е базирана на гъвкава и адаптируема към различните спортове модулна схема, използваща „вплитане“ на най-подходящите и ефективни тренировъчни средства за дадения спорт. Уникалност са специфичността на използваните разнообразни техники при прилагането на тези средства на основата на „принципа на кондиционно потенциране и синергизъм“, въведен  от автора на тренировъчната система.

Арсеналът от средства включва:

  • превантивно-стабилизиращи и динамизиращи упражнения;
  • упражнения за мобилност, равновесна устойчивост и баланс;
  • координационни средства за контрол и управление на движенията;
  • тежкоатлетически силови упражнения;
  • лекоатлетически плиометрични и балистични упражнения;
  • функционални и моделиращо-състезателни средства, както и редица други, съобразени със спецификата на практикувания спорт.

Повечето от методите на тренировка залегнали в системата използвана в тренировките на състезателите, също са авторски.

На второ място – авторски изградените съоръжения и уреди, разработени да осигурят на 100% ефективността на използваната тренировъчна методика.

На трето място – наличието на уникална тренировъчна апаратура, между която се очаква да пристигне и първата в България машина за ексцентрична тренировка.  Тренировъчния процес се контролира и оптимизира чрез  съвременна тестова и контролно-измервателна апаратура, с която разполага единствено комплекс Наутилус (виж. диагностичен център).

На четвърто място – хармоничният процес на симбиозата между оборудване и използвани упражнения в методично изградени тренировъчни комплекси е реализиран от специално обучените в Колежа и Спортната Академия, лично от доц. Карабиберов, талантливи специалисти по кондиционна подготовка. Част от тях са вече високо ценени  практикуващи треньори в чужбина и в елитни български клубове (виж: състезатели).

На пето място — JK GYM Nautilus е място за обмяна на опит и споделяне на нови идеи между кондиционните треньори, обучавани от доц. Карабиберов. Центърът е посещаван и от известни наши специалисти в науката и практиката като проф. д-р Даниела Дашева, Радостин Стойчев, Николай Желязков и др.

Previous ArticleNext Article