Програмата е предназначена за деца на възраст от 6 до 12 години. Спортните комплекси се прилагат зависимост от целите или проблемите на децата, като се работи индивидуално или в малки групи от по 5-6 деца. В тях са включени изправителни, стречинг, гимнастически, общоразвиващи и дозирани по интензивност упражнения за ловкост, гъвкавост и скорост. Насоченост:

 • Упражнения за намаляване на теглото и телесните мазнини — за деца с наднормено тегло;
 • Упражнения за координация и обща физическа подготовка — за деца, които смятат в бъдеще да се занимават с конкретен спорт;
 • Изправителна гимнастика — за деца с гръбначни изкривявания и неправилна стойка.

Специално за работа с деца сме разработили системата „JK Kid Motion“, поръчана от руското училище „Юрий Гагарин“ в Камчия – собственост на руското правителство. Ефективността на програмата за кондициониране на деца е научно доказана, чрез експерименталното й прилагане в училище Саво Савов, гр. Пирдоп.

При тази система тялото се разделя на 9 зони, включващи прилежащи към тях мускулни групи, извършващи движенията в ставите и гръбначния стълб.

Зоните са:

 • около глезените – зона 1
 • между глезенни и коленни стави – зона 2
 • между коленни и тазобедрени стави – зона 3
 • между тазобедрени стави и долната част на гърба и коремно-поясната област – зона 4
 • между долната част на гърба и раменете – зона 5
 • около врата – зона 6
 • между раменни и лакътни стави – зона 7
 • между лакътни и киткени стави – зона 8
 • китки и пръсти – зона 9

Мускули и мускулни групи присъстващи в зоните:

Зона 1:  мускули сгъвачи и разгъвачи на пръстите на долните крайници и мускулите извършващи движения в глезенните стави.

Зона 2: мускули разположени по задната и предната част на подбедриците

Зона 3: мускули разположени по предната и задната част на бедрата

Зона 4: мускули извършващи сгъване, разгъване и ротации в тазобедрените стави, включително аддуктори и абдуктори, коремен сектор долна част, долна част на гърба, тазово дъно

Зона 5: мускули на гърба, задната част на раменете, трапецовиден, мускули на гърдите и предна и странична част на раменете

Зона 6: мускули на врата

Зона 7: мускули разположени по предната и задната част на мишниците

Зона 8: мускули разположени по предмишниците

Зона 9: мускули сгъвачи и разгъвачи на пръстите и извършващи движения в китките.

Забележка: Зоновото присъствие на мускулите по отношение на действието им в ставите е условно, тъй като някои от тях могат да участват в движения в повече от една става и така да действат в две съседни зони. Така например бицепса освен че извършва сгъване и ротиране в лакътната става има участие и при повдигането на ръката – движение в раменната става. Друг двуставно работещ мускул е двуглавият бедрен, който сгъва в колянната и подпомага разгъването в тазобедрена става.   Обикновено мускулите от една зона си взаимодействат като агонисти и антагонисти, затова програмата JK Fit Motion поддържа техния баланс в силовото им развитие.

Примерни пояснения относно някои изисквания при позиционирането и техническото изпълнение на тренировъчните движения по зони:

На първо място, трябва да се има предвид, че двигателните действия се извършват вследствие на въртеливи движения в ставите. Това означава, че с цел безопасност, трябва да се търси стабилност в съответните стави чрез синергия в работата на целия прилежащ към тях мускулен корсет, правилно позициониране в изходните положения и поддържането безопасната посока на движенията в хода на изпълнението през цялата им амплитуда. Праволинейната посока е следствие на въртящите моменти на сили действащи в лостове събрани в поне две стави. Векторите на упражнявани сили се събират в ОЦТ на тялото или неговата опорната точка. Затова програмния продукт препоръчва първоначалното мускулно напрежение да започва от мускулите разположени в близост до ОЦТ.

Тази малка част от изложените в програмата „Kid Motion“ компоненти, ще научат вашите деца да се движат и позиционират тялото и неговите части по правилен начин, да контролират и управляват ефективно двигателните си действия, да изпълняват интензивни движения без опасност от травми, да осмислят разнообразието от движения и изграждат сами програмно-двигателни модели, използвайки своя интелект.

За да използвате тази услуга, е необходимо предварително записване.
Попитайте на рецепцията на JK Fitness GYM или ни позвънете на 02 818 68 60 или 087 959 9562.

Разгледайте другите ни тренировъчни програми